Hümik Asit

Hümik Asit

2A ve C

Hümik Asit Köseoğlu Ak kükürt Hümik Asit Köseoğlu Ak kükürt

Leonardit kaynaklı Sıvı Haldeki Hümik Asit

Hüm Ak Köseoğlu kükürt tarafından laonardit kullanılarak üretilen hümik ve fülvik asit içeren toprak düzenleyicisi bir üründür.

Hüm AK bilimsel çalışmalar ve deneyler sonucunda geliştirilerek son teknoloji kullanılarak üretilmiştir.Garanti edilen içerik oranı ile toprak yapısını iyileştir ,bitki gelişimini düzenler,kalite ve verim artışı sağlar.

Köseoğlu HümAK ın faydaları;

*Kaymak tabakası oluşumunu ve toprak sıkışmasını önler.

*Toprakta su-hava dengesini ve hareketini olumlu yönde etkiler.

Toprakta suyun tutulmasını ve elverişliliğini arttırır.Toprak sudan bitkilerin daha iyi faydalanmasını sağlar.

Toprak özelliklerini iyileştirerek ve parçalanmasıyla açığa çıkan bazı organik ve aminoasitlerin etkisiyle ve tohumun çimlenmesini ve kök gelişimini arttırır.

Torağın iyon değişim ve tamponlama kapasitesini arttırır.

Toprakta bitki besin elementlerinin bitkilere elverişli halde tutulmasını arttırır ve kayıpları azaltır.

Toprak çözeltisinin tuzluluğunu azaltarak bitkilerin tuza tepkilerini arttırır.

Toprak reaksiyonunu(pH)düzenler.

Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır.

Topraktaki bitki besin elementlerinin çözünmesini arttırarak elverişli besin elementi miktarını arttırır.

Topraktaki besin elementleri ile kompleks bileşikler oluşturularak köklere taşınmasını ve bitkilerce alınımını arttırır.

Kimyasal gübrelerin etkinliğini arttırarak aşırı gübre kullanımını önlemesiyle birlikte ekonomiye katkısı yanında çevrenin de korunmasına yardımcı olur.

unnamed-213x300

BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Hümik asitlerin tohumun çimlenme kapasitesini arttırdığını ve bitkilerin vitamin içeriğini çoğalttığını bildirmişlerdir. Hümik asitlerin tohumun çimlenmesini etkilemesi bitkinin köklerini etkilemesine benzemektedir. Su ve besin maddelerini taşıyan hümik asitler tohumun gözeneği boyunca çekilmekte ve çimlenmenin başlaması için tohumu uyarmaktadır. Tohumdaki nakil için gerekli mekanizma, indolbütirik asitin mekanizmasına benzemektedir. Fakat yine de tam olarak bilinmektedir. Hümik asitler sadece tohumu uyarmakla kalmaz, aynı zaman da kök sistemini ve üst aksamı da uyarmaktadır. Özellikle bunların etkisi kökte öne çıkmaktadır. Kök gelişimindeki ilerleme bitkinin veriminin artmasındaki en önemli etkendir. Humat-bitki sistemi bitkilerin büyüme ve gelişmeleri için çok önemli olan iki işlemle tanımlanmaktadır. İlk işlem hücre enerjisinin güçlendirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da iyon değişim kapasitesinin arttırılmasıdır. Hümik asitler gerekli besin maddelerini bünyelerinde topladıktan sonra bunları bitki ihtiyaç duyduğu miktar kadar bırakmaktadır. İkinci işlem hücre gözenekleri geçirgenliğinin artmasıdır. İşlemlerin önemli bir çoğunluğu hümik asitler-toprak sisteminde gözlenmektedir: kilin gevşetilmesi, suyun toprağa nüfuz edişinin kolaylaştırılması, toprağın iyon değişim kapasitesinin arttırılması ve toprak canlılarının uyarılması bu sisteme verilebilecek en önemli örneklerdir. Özellikle killi toprakların sıkı bir yapı teşkil etmesi bitki besleme ve geliştirmede ciddi bir problemdir. Kil ve tuz yüzdesi fazla olan topraklarda bir kil parçacığının etrafındaki artı değerlikli yük, diğer parçacığın düz yüzeyindeki eksi değerlikli yükle birleşmektedir. Bu durum oldukça sıkı üç boyutlu bir yapı oluşturmaktadır. Hümik asitler her bir kil parçacığının etrafında film yaparak bunları birbirinden ayırmaktadır. Böylece havadaki oksijen köklere ulaşmakta, bitki besin çözeltisi için gerekli su miktarı bitkinin kökleri etrafında yeterli miktarda sağlanmakta ve bitkinin kökleri fıtri gelişimini tamamlamaktadır. Suyun toprağa nüfuz edişinin kolaylaşması iki şekilde gerçekleşmektedir. Birinci durumda hümik asitler tuzları çözmekte ve onları kil parçacığının yüzeyinden uzaklaştırmaktadır. Sonuçta oluşan eksi değerlikli yük kil parçacıklarının birbirlerini itmelerine neden olmakta ve böylece toprak gevşemektedir. İkinci durumda hümik asitlerin bünyelerindeki karboksilik (-COOH) gruplar artı yüklü parçacıklar ile bağlanmaktadırlar. Bu artı yük iyonların (tuzların) çözünmelerini ve kil parçacığı üzerinden uzaklaşmasını sağlamaktadır. Hümik asitler suyun topraktan buharlaşmasını yavaşlatmaktadır. Bu durum kilin hiç olmadığı veya kısmen az olduğu ve su tutma kapasitesi olmayan kumlu topraklar için önemlidir. Suyun dipolar molekül olması ve elektriksel olarak da nötr olmasından dolayı oksijen içeren molekülün sonu bir iyona gevşek olarak bağlanmaktadır. Su molekülünün eksi yüklü kısmı veya hidrojen bir miktar nötrleşmektedir. Sonuçta hidrojenin bulunduğu yerin artı çekim gücü artmaktadır. Diğer su molekülünün oksijen bulunan yeri (eksi yük) hidrojenle birleşmektedir. Bu durum su molekülünün çekim gücü bitene kadar sürmektedir. Ayrıca hümik asitler iklim şartlarına göre toprağın rengini daha koyu renklere dönüştürme özelliğine sahiptir. Böylece toprağın ısı şartları da değişmiş olmaktadır. hümik asitlerin kolloidal yapısı ve ana fonksiyonel grupların hidrofilleşmesinin yüksek seviyede oluşu onlara tutkal özelliğini vermektedir. Birçok araştırmacı, bundan dolayıdır ki, hümik asit uygulamalarından sonra toprağın su tutma özelliğinin geliştiğini ve kurak bölgelerde bunun etkili olduğu gözlemlemişlerdir.

 

HÜMİK ASİTİN EKONOMİK FAYDALARI

Humik asitler, başta demir olmak üzere bitkiler tarafından alınamayan besin maddelerini şelat hale getirerek, yani çözerek bitkiler tarafından alınabilmelerini sağlarlar. Dolayısıyla bu şekilde bitkiler için gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkartırlar.
Sonuç olarak yüksek kalitede humik asitler düzenli bir şekilde kullanıldığında, verimlilikte % 70’e varan artışlar, gübre ve tarımsal ilaç kullanımında % 30’a varan düşüşler ile birlikte daha canlı, daha sağlıklı tarımsal ürünler, süs bitkileri, yeşil çim alanları, ağaçlar ve ormanlar elde edilir. Bunun ötesinde toprağın su tutma kapasitesi önemli ölçüde arttığından dolayı, humik asitler daha az su ile daha verimli bir sulama için zemin hazırlarlar. En iyi ekonomik sonuçlar az miktarda humus içeren hafif ve kumlu topraklar ile yeşillendirme sahalarında elde edilir. Humik asitlerin çok çeşitli yararları özellikle bu tür topraklarda gözlenmektedir. Bu durum kuru ve sıcak iklimlerdeki hemen hemen her tür toprak için geçerlidir. Organik maddelerin yüksek mineralizasyon oranı sonucu bu tür topraklara istikrarlı bir şekilde humik asitler uygulanması, toprağın verimliliğinin artması ve korunması için kaçınılmazdır.

 

HÜMİK ASİTİN EKOLOJİK YARARLARI

 

Humik asitlerin ekolojik yararları çok çeşitlidir. Çevre sorunları ve çevreninkorunması için hem çok ekonomik, hem de etkili çözümler sunmaktadırlar.
Öncelikle, yüksek oranda humik asit içeren topraklar; en az nitrat yıkanması ve besinlerin bitkilerce optimal şekilde alınıp kullanılabilmeleri için bir garanti teşkil etmektedir.
Humik asitler sayesinde oluşan iyi gelişmiş bir kök sistemi, nitrat ve tarım ilaçlarının yeraltı içme sularına karışmalarını önler. Bunda da öte, topraktaki düşük nitrat oranı”organik tarımın” bir göstergesi ve birönkoşuludur. Birçok tarım üreticisi bitkilerin alabileceğinden fazla gübreleme yapmaktadır.
Bu, toprakta nitrat konsantrasyonuna yol açmakta ve daha sonra bu nitrat yeraltı içme sularına karışmaktadır. Sudaki kirlenmeyi, karmaşık işlemler sonucu bir litrede beş miligram sınırının altına düşürebilecek bir su arındırma sistemi ise büyük maddi maliyetleri ve yatırımları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yalnızca sonuçları sonradan düzeltmek yerine (su kirlenmesi), sorunun nedenleriyle (nitrat yıkanması) savaşılmalıdır. İkinci olarak, humik asitler özellikle suda çözünebilir mineral gübreler kullanıldığında ortaya çıkan fazla tuzlanmayı azaltırlar. Humik asitler topraktaki yüksek tuz oranını ve dolayısıyla tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürme yeteneğine sahiptirler. Özellikle amonyak içeren gübrelerin kullanılması sonucu oluşan NH4-toksitlenmesinin azalması genç bitkiler için büyük önem taşır. Genel olarak humik asitler gübreleme sonrası meydana gelen aşırı tuz konsantrasyonları sonucu köklerin yanmasını azaltır ve önlerler. Devamlı yüksek oranda tuz seviyelerinin bulunması durumunda humik asitler kullanılarak bu düzeylerin düşmesi sağlanır. Ayrıca humik asitler sıvı hayvansal gübrelerle karıştırıldığında bu tür gübrelerin istenmeyen kokusunu azalır.
Üçüncü olarak, humik asitler toprak erozyonuyla savaşmada çok etkin bir yöntemdirler. Humik asitler hem çok küçük toprak parçacıklarının (kolloidler) birbirlerini tutma yeteneklerini arttırarak, hem de kök ve bitki gelişimini kuvvetlendirerek erozyonu önlerler.Leonardite dayalı ürünler, organik tarımda kullanılmak üzere tanınmış uluslararası ekolojik tarım kuruluşları ve enstitüleri tarafından sertifikalandırılmıştır.