Elementel Kükürt

elementel-kukurt

Elementel Toz Kükürt Nedir ? Elementel Kükürt ne işe yarar ?

Öncelikle toprak PH değeri nedir bunu bilmek Elementel Kükürt ün ne işe yaradığını öğrenmek için bize yardımcı olacaktır.

Toprak PH ‘ı; Toprağın PH değeri, basit bir anlatım ile insanlarda tansiyon yani kan basıncı ne anlama geliyor ise, toprakta da Elementel Kükürt ün pH değeri de aynı anlama gelmektedir. İnsanlarda tansiyonun yüksek olması veya düşük olması, kişinin sağlığı ve beslenmesi ile ne kadar yakından ilgili ise toprağın da PH değerinin yüksek yani 8 den fazla veya düşük yani 6,5 dan az olması durumunda, bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınmasında o kadar etkilidir. Teknik tanımı ile topraktaki hidrojen iyonlarının konsantrasyonları şeklinde tanımlanabilir.

elementel-kukurt

Şimdi Elementel Kükürt ün ne işe yaradığını tam olarak anlayabiliriz;

Elementel Kükürt, toprak PH derecesinin ayarlanmasında uygulanan en kesin ve en ekonomik yoldur. Elementel Kükürt ün mutlaka toz  olması gerekmektedir.

 

Elementel Kükürt nasıl kullanılır ?

Eriyebilir Elementel Kükürt uygulaması toprağın işlenmesi sırasında, toprağa serpilerek ve daha sonra yüzeyden yaklaşık 15-20 cm tabana inecek şekilde uygulanmalıdır.

Neden Elementel Kükürt ?

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan organik tarımında gerek zirai ilaç kapsamında ve gerekse toprak ıslahında izin verilen ender kimyasal maddelerden biriside Elementel Kükürt tür. Organik tarım yapılan topraklarda Elementel Toz Kükürt normal tarım alanlarında uygulandığı gibi toprak tavında iken saçılıp toprağa karıştırmak suretiyle kullanılmaktadır. Toprak PH’sını düşürmek amacıyla kullanılacak Elementel Toz Kükürt miktarı aşağıdaki çizelgede anlatılmıştır.

 

Toprak pH

İdeal pH

Kumlu Toprak

Tınlı Toprak

Killi Toprak

8.5

6.5

220

280

340

8.0

6.5

130

170

220

7.5

6.5

60

90

110

7.0

6.5

30

70

90

 

Toprağın pH değeri toprak verimliliği açısından sadece topraktaki veya uygulanan gübredeki besin elementlerinin alınabilirliği üzerine etkili değildir. Toprağın pH değeri genel olarak:

  1. Toprağın fiziksel
  2. Toprağın kimyasal
  3. Toprağın mikrobiyolojik özellikleri üzerinde etkilidir.

Bu nedenle bitkisel üretimde gübreleme yönünden birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek için, bitkinin kılcal kök bölgesindeki toprak tabakasının pH değerinin bitkinin iyi geliştiği (istediği) pH değerinde olması gerekir. Üretim alanlarında, bitki için yüksek olan pH değerinin azaltılması gerekir. Bunun en ucuz ve etkili yolu pamuk ekim öncesi toprağa toz sarı kükürt uygulamaklar olur.

Elementel Kükürt - Elementel Kükürt Nedir ?

Elementel Kükürt – Elementel Kükürt Nedir ?

Yukarıda basite indirgenmiş kimyasal reaksiyonlar toprakta mevcut olan kükürt bakterilerinin enzimatik reaksiyonları sonucunda meydana gelmekte ve toprak ortamına verilmiş olan Elementel Toz Kükürt, sülfürik asit formuna dönüşerek toprak suyunda Hidrojen (H+) iyonuna ve sülfat iyonuna ayrışır. Sülfatın bir kısmı bitki besini olarak kökler tarafından alınır bir kısmı toprakta tutulur ve bir kısmı da yağış veya sulama suları ile toprak derinliklerine yıkanır. Toprakta kalan hidrojen iyonu bitki tarafından alınamaz ve toprak pH değerinin azalmasının sağlar.

 

Tarlaya serpme olarak verilecek Elementel Toz Kükürt ün kolay uygulanabilmesi açısından tarla toprağı ile karıştırılmalı ve daha sonra serpme veya bant (çizi) halinde verilmelidir. Toprağa verilen Elementel Toz Kükürt mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. Elementel Toz Kükürt uygulama işlemi sonbaharda veya ilkbahar başlangıcında yapılmalıdır. Köseoğlu Ak Kükürt, Elementel Toz Kükürt ün ilk gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen Elementel Kükürt, toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak birkaç aylık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur. pH değeri istenilen seviyeye indirilmiş toprağa kaç sene sonra kükürt uygulaması yapılması gerektiği sulamada kullanılan sulama suyu kalite özelliklerine ve topraktaki biyolojik aktiviteye bağlıdır.

 

Toprağın pH değeri birkaç yılda bir kontrol ettirilerek yeniden ne zaman kükürt verilmesi gerektiği belirlenmelidir. Genel olarak 5-6 yılda bir kükürt uygulaması yeterlidir.

Bünyesinde sülfat bulunan amonyum sülfat veya potasyum sülfat gibi gübreler Elementel Kükürt ün toprağın pH değerini azalttığı gibi toprak pH değerini istenilen düzeyde düşürmezler.

Toprakta pH değerinin azalmasına paralel olarak bir dekardan alınan kütlü ürün miktarında %20’ye varan bir artış sağlanabilmektedir. Toprağın pH değerinin düşürülmesinde mutlaka çok ince öğütülmüş ve suda çözünme özelliği kazandırılmış toz kükürt kullanılmalıdır. Granül formda veya iri parçacıklar halinde öğütülmüş kükürt uygulamalarından sonuç almak mümkün değildir. Bu konuda yapılmış olan bir çok çalışma mevcuttur.

 

Granül kükürdün toprak pH değerini ve EC değerini pek fazla değiştirmediği buna karşılık toz edilmiş ve suda çözünebilir hale getirilmiş kükürdün toprağın pH değerinin azalttığı ve dolayısıyla toprağın EC değerini arttırdığı görülmektedir. Toprağa mineral gübre ilave edilmemesine rağmen toprağın EC değerinin artması toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bunun diğer bir anlamı ise toprağın pH değerini düşürmekle toprakta bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkmaktadır.

 

Toprak pH Değerleri:

Sera ve bahçe yetiştiriciliğinde en çok üretimi yapılan bitkilerin pH istekleri genellikle hafif asit ile orta asit şartlar arasında değişmektedir.

 

Bazı bitkiler ve Ph değerleri ;

Bitki İsmi

Uygun pH Değeri

Domates

6.5

Hıyar

6.5

Biber-Patlıcan

6.5-7.0

Kavun

6.5-70

Marul

6.5-7.0

Yer fıstığı

5.5-6.5

Muz

5.5-6.5

Turunçgil

5.5-6.5

Kivi

5.5-6.5