Mikronize Toz Kükürt

Toprağa Kükürt Atma Makinesi from köseoğlukükürt on Vimeo.

BİTKİLERDE KÜKÜRT

Çiftçilerimiz genellikle bitki beslenmesi açısından sadece azot, fosfor ve potasyum maddelerini bilir ve sadece bunları içeren gübreleri kullanırlar. Ama bunların dışında bitkiler açısından çok önemli ve doğrudan verime etki eden bir madde daha vardır. KÜKÜRT

Toprak pH’ı nedir?

Peki toprak tansiyonu yüksek ya da düşük olduğunda ne olur?

· Topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığı azalır.

  • Bitki, topraktaki ve attığımız gübrelerdeki besin maddelerinden faydalanamaz.
  • Bitki gelişimi olumsuz etkilenir.

· Tüm bu etkenler verimi düşürür. Sonuç olarak toprak tansiyonun düşük ya da yüksek olması nice emeklerle yaptığımız tarımsal üretimde istediğimiz verimi ve kazancı elde edemememize neden olur. Toprak pH’ı toprağın asitlik ya da bunun tersi olan alkalilik derecesini ifade eden bir ölçü birimidir. Diğer bir ifadeyle pH toprağın tansiyonudur. Toprak tansiyonunu da aynı insanlardaki gibi düşünelim. Tansiyonumuzun yüksek ya da düşük olması sağlımızı olumsuz etkiler. Aynı durum toprak için de geçerlidir. Çözüm nedir? Kükürt, kimyasal yapısı gereği topraktaki yüksek tansiyonu düşürebilecek bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle çok yüksek miktarda kükürt içeren elementel toz kükürt kullanımı toprak tansiyonun ayarlanmasında uygulanan en kesin ve en ekonomik yoldur.

Elementel Toz Kükürt

Elementel kükürt, sarı renkli ve suda çözünemeyen katı bir maddedir. Bu madde daha etkili olması amacıyla çok ince olarak öğütülmüştür. Öyle ki genel bir kural olarak, kullanılacak elementel kükürdün % 100’ü 1.19 mm elekten ve % 50’si de 0.149 mm elekten geçecek inceliktedir. Daha öncede belirtildiği gibi elementel toz kükürt, topraklarımızdaki yüksek pH seviyesini düşürmek için kullanılan en etkili ve en ucuz maddedir. Ayrıca halk arasında şeker gübre olarak olarak bilinen Amonyum Sülfat gübresi gibi kükürtlü gübreler, elementel kükürt kadar toprak tansiyonunu düşüremezler. Neredeyse tüm bitkiler için en uygun pH de- ğeri 6.5-7.0 birimdir. Toprak pH değerini 1 birim düşürmek için 1 dönüme uygulanması gereken elementel toz kükürt miktarları aşağıdaki gibidir.

 

Kumlu Topraklar için (Hafif Topraklar): 80 kg

Tınlı Topraklar için (Orta Ağır Topraklar): 100 kg

Killi Topraklar için (Ağıt Topraklar): 120 kg

 

Kükürdün başlıca faydaları şunlardır;

  • Bitkiler için önemli bir besin maddesidir.
  • Bazı mantar hastalıkları ve zararlılara karşı doğal bir ilaçtır.
  • Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
  • Susuzluğa ve kuraklığa karşı toprağın direncini artırır .
  • Bitkilerin soğuğa ve donmaya karşı dayanıklılığını artırır.
  • Topraktaki kireci kırar. Ayrıca tuzluluğu önler.
  • En önemli özelliği ise, toprak pH’ını dü- şürerek toprağı bitki için daha elverişli bir hale getirmesidir.

 

Elementel toz kükürt nasıl kullanılır?

Elementel toz kükürt genellikle ekim öncesinde uygulanır. Toprak yüzeyine serpme şeklinde atılan kükürdün daha kolay etki etmesi açısından toprak ile karıştırılmasında fayda vardır. Ayrıca kükürdün toprak içinde çözünebilmesi ve yarayışlı olması için toprağın bir miktar nemli ve tavda olması gerekmektedir. Bununla birlikte toprak sıcaklığının 5-6 derece ve üzerinde olması kükürdün etkisini hızlandırır. Elementel toz kükürdün ilk gübre ile verilmesinde bir sakınca yoktur. Uygulamadan sonra hemen ekim işlemine geçilebilir. Ekimden önce uygulanabildiği gibi ekimden sonra ekili tarla üzerine de serpme ya da banda olacak şekilde uygulanabilir. Bu uygulama aynı zamanda topraktaki mantari ve bakteriyel bitki hastalıklarının önlenmesi içinde faydalıdır. Elementsel toz kükürt el ile serpilebildiği gibi, makineyle de uygulanabilir. Toz kükürdü düzgün bir biçimde tarla yüzeyine seren bu makinelerin kullanımı git gide yaygınlaşmaktadır.

Toprağa verilen kükürt, toprak sıcaklığı ve toprak rutubeti gibi faktörlere bağlı olarak birkaç aylık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur. Böylece bitkinin topraktaki besin maddelerini alımı kolaylaşır. Artık toprak, bitki için daha elverişli bir yaşam alanı haline gelmiştir. Özetle; Çiftçilerimiz genellikle, bilinen gübrelerin dışındaki uygulamaları ‘’gereksiz masraf’’ olarak düşünse de, toprak yapısını iyileştirmedikçe verim ve kazancın artmayacağı gerçeğini maalesef görememektedirler. Tansiyonu yüksek bir toprağa atılacak gübreden bitki tam olarak faydalanamamakta ve yeterince beslenemediğinden verimi düşmektedir. Bu durumda hem attığımız gübrenin bir kısmı boşa gitmekte ve hem de istediğimiz verimi alamamaktayız. Bu gerçeği ve kükürdün toprak ile bitkiye sağladığı birçok faydayı unutmadan, kükürt uygulaması yapmaktan kaçınmamalıyız.