Hastalıklar

Toz Kükürtle mücadele edilen zararlılar ve uygulama alanları

1-Kırmızı Örümcek
Kozalak Akarı
Bağ Uyuzu
Bağ Küllemesi
Mildiyö
Pas
Külleme
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi

 

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR)

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli:

Yaprak Kırzmızı Örümcek

Kırmızı örümcekler elma, armut, ayva, şeftali kiraz, vişne erik ve kayısı gibi yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarar yaparlar. Bulundukları ağaçlarda yaprakların bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar. Bunun sonucunda yapraklarda önce beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden olur. Kırmızı örümcekler çıplak gözle zor görülecek kadar küçüktürler.

 

KOZALAK AKARI

Köseoğluakkükürt

Çıplak gözle görülemeyecek kadar çok küçük akarlardır. Marttan nisan ayı başına kadar kozalaklar tepelerinden patlar ve nympler (gençler) göç ederek yeni uyanmış 3-3.5 cm boyundaki sürgünlere geçerler. Bu Şekilde fındıkların meyve sürgün gözlerine girerek onları  şişirerek gal şekline sokarlar. Kozalaklar genellikle sürgün uçlarında görülür, uçtan itibaren dördüncü göze kadar da kozalaklar teşekkül edebilir. Gözlerde meydana gelen zarar uç kurumaları ve meyvelerde azalma (üründe azalma) görülür. Genel olarak her üç sürgünden biri meyve sürgünüdür. Bu durumda her kozalağın bir meyveye zarar verdiği düşünülürse bu zararlının önemi daha da iyi anlaşılır

 

BAĞ UYUZU

bağ uyuzu

Kışı ergin halde korunaklı yerlerde geçirir. Çok küçük boyutta olup gözle görülmezler. Yaprak altlarında özsu emmek suretiyle zarar verirler. Emgi yerlerinde gri renkli küf tabakaları görülür. Yaprak üst yüzeyinde bu emgi yerlerine denk gelen kısımlarda kabarcıklar oluşur. Zarar sonucunda bitki özümlemeyi tam yapamaz ve ekonomik kayıplara sebebiyet verir.

 

 

BAĞ KÜLLEMESİ

Bağ küllemesi çözümü köseoğlu kükürt

Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren faaliyete başlar ve tüm yeşil aksam üzerinde belirtiler gösterir. Yaprak, sürgün, çiçek ve taneler ilk olarak gri renkli kül serpilmiş gibi tozlu bir hal alır. Bunlar zamanla şiddetini arttırarak siyahlaşır ve yapraklarda kıvrılmalara, tanelerde ise çatlayıp çürümelere ve tüm salkımın deforme olmasına yol açar. Bu hastalık önemli ölçüde ürün kayıplarına neden olur.

 

MİLDİYÖ

mildiyö hastalığının resimde görünümü

 

Yaprakların alt kısmında gri mantar yapısının oluşmasıdır. Hastalığa yakalanmış yapraklar aşağıya doğru kıvrılır, kalınlaşır ve yaprakların ön yüzünde renk değişimi olur. Hastalığa yakalanan yaprakların gelişmesi durur.

Nemli ve serin iklim koşulları (yüksek nispi rutubet ve 10-17 oC arasında seyreden sıcaklıklar) enfeksiyonu teşvik eder. Erken ilkbaharda ve sonbaharda hastalık görülebilir

 

PAS HASTALIĞI

Yağlı kükürt toz kükürt sıvı kükürt

Pas hastalığı çok çeşitli zararlara yol açar. Yaprakların sap ya da uç bölümlerini tutan kabarcıklar, bitkinin gelişmesini engeller ve yaprakların kurumasına neden olurlar; meyveler de şankrlara yol açarlar, dalların dallanmasında bozukluklara neden olurlar.  Pas hastalığı, ekim bitkileri için çok tehlikeli bir hastalıktır, özellikle ılıman ülkelerde tahıllara çok zarar verir.

 

KÜLLEME

 

 külleme hastalığının nin Yapraktaki görünümü

Külleme hastalığı hemen hemen bütün bitkilerded görülmektedir. Ancak sebzelerde küllemenin ayrı bir önemi vardır. Külleme tarla ve bahçe yetiştiriciliği yapılan yerlerde kavun veya kabak,karpuz,bamya gibi sebzelerde, örtü altı yetiştiriciliği yapılan yerlerde de yine hıyar,kavun,domates,patlıcan,biber vb. sebzelerde genellikler her yıl görülür. Hastalık bitkilerin alt yapraklarında başlar. Daha sonra taze yapraklara ve sürgünlere geçer. Küllemenin bitkide görünüşü,yaprakların genelde üst yüzünde bazen hem alt,hemde üst yüzünde un serpilmiş gibi lekelerin oluşudur. Lekeler zamanla birleşerek bütün yaprağı kaplar.

Küllemeli bitkiler büyüyemez, çiçek açmaz, meyveler tatsızlaşır. Hastalık çok ilerlemişse yaprak ve meyve dökümü olur. Külleme hastalığı çevrede bir kaç bitkide görüldü mü rüzgar ve böceklerle çevreye dağılarak yeni bitkilere bulaşır. Hastalığın mevsim içinde yayılması ve bulaşmaların olması için % 60-70 nem ve 27°C kadar varan sıcaklık çok uygundur. Külleme yağmurlu havalardan çok çiğli ve puslu günlerde daha çok yayılır.

Hastalık, kışı bitkilerin, yaprakları üzerinde siyah renkte, yuvarlak üreme organı halinde geçirir. Baharda bu üreme organı gelişerek burada meydana gelen sporları etrafa yayılır ve yeni bitkilerde hastalık oluşur.

 

YER FISTIĞI YAPRAK LEKESİ

Köseoğlu ak kükürt

 

Yaprak lekesi yer fıstığı ürününün en önemli fungal hastalıklarından biridir. Uygun koşullar altında epidemik oranlara eriştiğinde yaprakların kuruyup dökülmesine sebep olur. Bunun sonucu olarak mahsûlde önemli kayıplar oluşturur.
Hastalık Dünyada yer fıstığı tarımı yapılan ülkelerin çoğunda ve Ülkemizde mevcuttur.